Bronisław Malinowski (1884 - 1942)

Polski podróżnik i badacz, jeden z najwybitniejszych antropologów społecznych w historii, tworzący w dużej mierze poza granicami ojczyzny. Spędził większość swojego zawodowego życia w Wielkiej Brytanii i USA oraz na wyspach Melanezji, gdzie prowadził długotrwałe badania terenowe, które uważał za podstawową metodę badań antropologicznych. Był osobowością charyzmatyczną, cechował go wyjątkowy temperament polemiczny i krytycyzm wobec obowiązujących poglądów. Zasłynął na cały świat przede wszystkimi wnikliwymi badaniami kultur pierwotnych.


Bronisław Malinowski ma wyjątkowe liczne osiągnięcia naukowe, znany jest przede wszystkim jako antropolog, choć jego początkowe zainteresowania badawcze w czasie studiów dotyczyły raczej nauk przyrodniczych i ścisłych. Wyjazd do Londynu oraz studia w London School of Economics Uniwersytetu Londyńskiego zmieniły jego zainteresowania naukowe. Fundamentalne znaczenie dla jego osiągnięć miały jednak wyprawy do Australii i Oceanii, głównie te z lat 1914-1920. Malinowski wyjechał tam na kongres, w trakcie którego wybuchła wojna, ale pozwolono mu zostać na miejscu (mimo iż był formalnie poddanym austriackim, mógł więc być internowany) i rozpocząć badania nad podległą Australii Melanezją. Początkowo prowadził badania terenowe w Nowej Gwinei, gdzie przebywał wśród plemienia Mailu. Następnie odwiedził Wyspę Toulon oraz Wyspy Trobriandzkie, gdzie spędził cztery lata. Miał wybitne zdolności językowe, bo nauczył się miejscowego języka w ciągu niecałego roku. Uważał to za ważną rzecz w pracy badacza, uznając, że antropolog powinien poznać język badanej społeczności. Dlatego nie korzystał z usług tłumacza, przebywając całą dobę wśród miejscowych mógł przyglądać się ich codziennemu życiu, zwyczajom, zachowaniom czy wierzeniom. Brał udział w różnego typu ceremoniach i obrzędach, które skrupulatnie opisywał w swoim notatniku. Dzięki swojej wyprawie i zgromadzonym materiałom napisał fundamentalne dzieło o mieszkańcach Wysp Trobriandzkich (monografia terenowa pt. „Argonauci zachodniego Pacyfiku”). Książka ta została uznana za jedną z najbardziej wpływowych książek antropologicznych wszechczasów, mającą duży wpływ na przyszłe pokolenia badaczy. Malinowski wypracował też metody wyjątkowo dokładnych i długich badań terenowych, stając się niedoścignionym wzorem dla innych antropologów. Po przeprowadzeniu dalszych badań terenowych i opublikowaniu kolejnej słynnej pracy pt. „Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji” został uznany za jednego z najwybitniejszych socjologów w dziejach ludzkości.

Kolejna ważna podróż, rozpoczęta w 1934 r., miała na celu zbadanie ludów Afryki południowej i wschodniej (m.in. Kenii, Tanganiki, Zambii i Suazi). Pracując w Stanach Zjednoczonych prowadził także badania w społecznościach Indian zamieszkujących tereny Meksyku i Arizony.

W trakcie swoich podróży prowadził dziennik (obejmujący okres prawie 10-letni), powstający na kilku kontynentach, w których zapisywał charakterystyczne cechy miejscowej ludności (tubylców), z którymi rozmawiał i wśród których przebywał. Dziennik zawierał też wiele charakterystycznych nazw geograficznych, dlatego jest ciekawym źródłem także dla geografów.

W kolejnych latach pracy naukowej rozszerzył swoje zainteresowania w kierunku ogólnofilozoficznym i choć znany jest głównie z badań w Melanezji, to jego zainteresowania naukowe obejmowały także Azję Mniejszą, Afrykę Północną oraz Amerykę.

Był profesorem najważniejszych światowych Uniwersytetów: Londyńskiego, Harvarda i Yale, co świadczy o uznaniu jakim cieszył się w światowej nauce. Uniwersytet Harvarda nadał mu tytuł doktora honorowego. Wiele uniwersytetów zapraszało go na gościnne wykłady. W uznaniu usług zaproponowano mu prezesurę Królewskiego Instytutu Antropologicznego w Londynie, ale dwukrotnie dał odpowiedź odmowną. Był takie członkiem korespondentem, a potem członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności.

Biografia

Urodził się 7 kwietnia 1884 roku jako jedyny syn Lucjana Malinowskiego herbu Pobóg i Józefy Eleonory z Łąckich. Jego ojciec był entografem i dialektologiem, profesorem filologii słowiańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, a matka, dosyć słabego zdrowia, zajmowała się domem i synem. Był bardzo zdolnym dzieckiem.

W 1902 r. ukończył Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie. W latach 1902–1906 studiował matematykę i fizykę na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie w 1908 r. otrzymał doktorat (na podstawie rozprawy pt. O zasadzie ekonomii myślenia).

Następnie wyjechał do Anglii, gdzie w latach 1910–1913 podjął studia z zakresu socjologii i etnologii, a następnie rozpoczął wykłady na London School of Economics przy Uniwersytecie Londyńskim. W 1910 r. został także członkiem prestiżowego Królewskiego Instytutu Antropologicznego. Napisał tam pierwsze studium socjologiczne o rodzinach Aborygenów w Australii, choć nie oparte na badaniach terenowych, to cieszące się uznaniem w brytyjskim środowisku naukowym.

W latach 1914–1920 prowadził swoje najważniejsze badania terenowe w Australii i Oceanii. W pierwszej fazie podróży w 1914 r. towarzyszył mu przyjaciel Stanisław Ignacy Witkiewicz, który jednak na wieść o wybuchu wojny powrócił do ojczyzny. Podróż ta w jego karierze miała przełomowe znaczenie i dzięki powstałym w jej wyniku dziełom stał się jednym z najwybitniejszych antropologów w historii tej nauki.

W 1916 r. doktoryzował się na Uniwersytecie Londyńskim z socjologii. W 1919 poślubił Elisię Rosalinę Masson, córkę sir Davida Orme Massona, profesora chemii na uniwersytecie w Melbourne, z którą miał trzy córki: Józefę, Wandę i Helenę. W latach 1923–1938 dużo czasu spędzał w Bolzano we Włoszech, w domu, który zakupił.

W 1927 r. objął profesurę i pierwszą Katedrę Antropologii na Uniwersytecie Londyńskim. Dwa lata później opublikował monografię pt. Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji, która stała się jego najsłynniejszą książką. W 1934 r. odbył podróż naukową do południowej i wschodniej Afryki.

W 1936 r. otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Harvarda, a od 1939 r. był profesorem Uniwersytetu Yale w New Haven. Po śmierci żony w 1935 r., w 1940 r. ożenił się ponownie - poślubił malarkę Annę Valettę Hayman-Joyce. W czasie II wojny światowej prowadził ożywioną działalność w Stanach Zjednoczonych na rzecz wsparcia Polski, tuż przed śmiercią został powołany na prezesa Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku.

Zmarł 16 maja 1942 r. na zawał serca w New Haven w Stanach Zjednoczonych.