Rok Mikołaja Kopernika

Rok Mikołaja Kopernika to wydarzenie organizowane z okazji 550. rocznicy jego urodzin. Na
przestrzeni kilku miesięcy będzie obfitował w spotkania, panele, wystawy, prezentacje i inne formy
dotarcia do odbiorcy. Ma upamiętnić największego polskiego astronoma, geniusza, który dokonał
przełomowego odkrycia, ale ma też przybliżyć szerszemu gronu jego postać. Ma pokazać przykład
polskiego wkładu w światową cywilizację.
Mikołaj Kopernik urodził się w 1473 roku w Toruniu a zmarł w roku 1543 we Fromborku. Po
ukończeniu szkoły średniej rozpoczął edukację w Akademii Krakowskiej. Jak później powiedział, tej
uczelni zawdzięczał możliwość dokonania swoich odkryć. Kopernik „wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”,
zmienił w ten sposób przyjętą w starożytności geocentryczną wizję świata. Był także filozofem,
lekarzem, ekonomistą, kartografem, prawnikiem, tłumaczem i lingwistą.
Centralnym wydarzeniem Roku Mikołaja Kopernika będzie Kongres Kopernikański, który ma pokazać
stan badań nad jego życiem i działalnością a także wpływem jego odkryć na rozwój nauki.
Organizatorami Kongresu są: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Instytut Historii Nauki Polskiej
Akademii Nauk. Oficjalne otwarcie obrad zaplanowane jest na 19 lutego 2023 roku – w dniu 550.
urodzin astronoma. Wśród uczestników będą uczeni z polskich i zagranicznych uczelni, ekonomiści,
filozofowie, badacze historii, literaturoznawcy, historycy sztuki, kulturoznawcy, astronomowie i
fizycy. Wykłady będą dotyczyły biografii Mikołaja Kopernika oraz jego miejsca w szeroko rozumianej
nauce.
Przykładem wydarzeń towarzyszących może być możliwość zobaczenia w Collegium Maius
Uniwersytetu Jagiellońskiego replik przedkopernikańskich instrumentów astronomicznych oraz
kolekcji historycznych instrumentów astronomicznych. W Bibliotece Jagiellońskiej będą
prezentowane najważniejsze copernicana, m.in. rękopis dzieła „De revolutionibus orbium
coelestium” oraz metryka wpisu Mikołaja Kopernika na listę studentów.

Dodatkowe informacja: kopernik550.uj.edu.pl