Rada Fundacji „Panteon Narodowy”

Radę Fundacji „Panteon Narodowy” tworzy minimum 15 przedstawicieli Fundatorów, wśród nich Rektorzy Uczelni, Metropolita Krakowski oraz Prezes Polskiej Akademii Umiejętności. Dodatkowo członkami Rady mogą być osoby fizyczne lub prawne, nie będące statutowymi członkami Rady Fundacji. Aktualny skład Rady Fundacji „Panteon Narodowy”:

 • prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk - Akademia Sztuk Pięknych
 • prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz - Politechnika Krakowska
 • prof. dr hab. Piotr Borek - Uniwersytet Pedagogiczny
 • J.E. Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski - Metropolita Krakowski
 • prof. dr hab. Andrzej Klimek - Akademia Wychowania Fizycznego
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Lis - Akademia Górniczo - Hutnicza
 • ks. prof. dr hab. Jan Machniak - proboszcz Parafii św. Piotra i Pawła w Krakowie
 • dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak - Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Jan Ostrowski - Polska Akademia Umiejętności
 • prof. dr hab. Jacek Popiel - Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Dorota Segda - Akademia Sztuk Teatralnych
 • dr hab. inż Sylwester Tabor, prof. UR - Uniwersytet Rolniczy
 • ks. prof. dr hab. Robert Tyrała - Uniwersytet Papieski
 • prof. dr hab. Wojciech Widłak - Akademia Muzyczna