Zarząd Fundacji „Panteon Narodowy”

Zarząd Fundacji tworzy maksymalnie 5 osób, wybieranych na 4 letnią kadencję; zgodnie ze Statutem, Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji.

Aktualny skład Zarządu:

 • ks. Marek Głownia - Prezes Zarządu
  ul. Kanonicza 11, 31-002 Kraków
  e-mail: biuro@panteonnarodowy.org
 • ks. Adam Niwiński - Wiceprezes Zarządu
  ul. Kanonicza 11, 31-002 Kraków
  e-mail: biuro@panteonnarodowy.org
 • Magdalena Ungeheuer Fijałek - Członek Zarządu