Postępowanie zakupowe na konserwację i zabezpieczenie zabytków na terenie Panteonu Narodowego w Krakowie

Postępowanie zakupowe na konserwację i zabezpieczenie zabytków na terenie Panteonu Narodowego w Krakowie.

Zadanie objęte Wstępną Promesą o dofinansowaniu inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Promesa o dofinansowaniu inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja 2RPOZ/2023/4794/PolskiLad.