Website Logo

Uroczystość upamiętnienia Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego

W całej Polsce trwają obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Większość tych uroczystości jest hołdem składanym żołnierzom i ofiarom wojny. Polska chce tę okazję wykorzystać do pokazania tego, co Europa zawdzięcza Polakom z okresu II wojny światowej. Chce uświadomić innym narodom, że Europa jest wolna również dzięki poświęceniu polskich żołnierzy, którzy podjęli od południa i od zachodu kontynentu bezpardonową walkę z niemieckim totalitaryzmem.

W Krakowie organizujemy uroczystość, która ma pokazać, że Polacy pokonali Hitlera również siłą umysłu.

Bezsprzecznie na przebieg wojny i długość jej trwania ogromny wpływ miał udział polskich matematyków w rozszyfrowaniu Enigmy – historycy oceniają, że dzięki niemu wojna zakończyła się 2-3 lata wcześniej, a śmierci uniknęło 20-30 milionów ludzi.

Zadaniem pierwszoplanowym dla Zarządu Fundacji Panteon Narodowy było stworzenie symbolicznego grobu Jerzemu Różyckiemu, który pomimo zasług, jakie poczynił dla kraju i świata, nie ma miejsca, które można by określić jako miejsce jego wiecznego spoczynku (utonął w 1942 roku w okolicach Balearów). Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż osiągnięcia w rozszyfrowaniu Enigmy są dziełem wszystkich trzech naukowców w równym stopniu, Kapituła Panteonu zadecydowała o postawieniu w Kryptach jednego sarkofagu, do którego zostanie złożona ziemia z trzech miejsc związanych z ich śmiercią, czyli z dna Morza Śródziemnego, z Chichester oraz z okolic grobu na Powązkach.

Decyzja o sarkofagu z trzema uranami, z których żadna nie zawiera ludzkich szczątków stanowi absolutny wyjątek. Nie ma żadnej możliwości, aby odnaleźć szczątki Jerzego Różyckiego, a wybitność tego człowieka jest ponad wszelką wątpliwość. Stawiając mu grób, choćby symboliczny, spełniamy obowiązek państwa polskiego.

Uroczyste wręczenie urny z piaskiem z dna Morza Śródziemnego synowi Jerzego Różyckiego panu Janowi Różyckiemu odbyło się 4 lipca w Ambasadzie RP w Madrycie. Gospodarzem wydarzenia była pani Marzenna Adamczyk, ambasador RP w Hiszpanii. 26 lipca odbyła się podobna ceremonia w Ambasadzie RP w Londynie, na której pan Ambasador Arkady Rzegocki wręczył symboliczną urnę z ziemią z Gardens of Remembrance w Chichester rodzinie Henryka Zygalskiego. Warszawski Garnizon WP zorganizował wręczenie ziemi z grobu Mariana Rejewskiego jego córce pani Janinie Sylwestrzak 29 sierpnia 2019 r.

Uroczystość złożenia urn do sarkofagu w Kryptach Panteonu Narodowego zaplanowana jest na 6 września br. o godzinie 11.00.

W uroczystości udział wezmą najbliższe żyjące rodziny kryptologów z kraju i z zagranicy oraz Sir Dermot Turing, bratanek Alana Turinga, autor książki „X, Y, Z Prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy”. W tej książce bratanek człowieka, który w Wielkiej Brytanii został wybrany człowiekiem stulecia, docenił prawdziwy wkład Polaków w rozkodowanie Enigmy, a w konsekwencji w skrócenie tego najtragiczniejszego w dziejach ludzkości konfliktu.

Udział zapowiedzieli również przedstawiciele Sztabu Generalnego WP oraz kierownictwo Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

W dniach 3-7 września odbywa się w Krakowie Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w stulecie Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Senat RP ogłosił rok 2019 rokiem matematyki. Harmonogram Zjazdu przewiduje udział uczestników w uroczystości w Panteonie.

Zaproszone zostały władze Krakowa i województwa, rektorzy uczelni, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, wszyscy kuratorzy wojewódzcy i wszystkie szkoły w Polsce, których patronami są kryptolodzy.

Patronat honorowy nad uroczystością objął Premier Mateusz Morawiecki.