Website Logo

Rada Fundacji „Panteon Narodowy”

Radę Fundacji „Panteon Narodowy” tworzy minimum 15 przedstawicieli Fundatorów, wśród nich Rektorzy Uczelni, Metropolita Krakowski oraz Prezes Polskiej Akademii Umiejętności. Dodatkowo członkami Rady mogą być osoby fizyczne lub prawne, nie będące statutowymi członkami Rady Fundacji. Aktualny skład Rady Fundacji „Panteon Narodowy”:

 • prof. dr hab. Franciszek Ziejka - Przewodniczący Rady Fundacji,
 • J.E. Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz - Archidiecezja Krakowska,
 • prof. dr hab. Andrzej Białas - Polska Akademia Umiejętności,
 • prof. dr hab. med. Wojciech Nowak - Uniwersytet Jagielloński,
 • prof. dr hab. Stanisław Tabisz - Akademia Sztuk Pięknych,
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka - Akademia Górniczo-Hutnicza,
 • prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół - Uniwersytet Ekonomiczny,
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady - Uniwersytet Rolniczy,
 • ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak - Uniwersytetu Papieski Jana Pawła II,
 • prof. dr hab. Stanisław Krawczyński - Akademia Muzyczna,
 • prof. dr hab. inż. Jan Kazior - Politechnika Krakowska,
 • prof. dr hab. Kazimierz Karolczak - Uniwersytet Pedagogiczny,
 • prof. dr hab. Dorota Segda - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna,
 • prof. dr hab. Aleksander Tyka - Akademia Wychowania Fizycznego,
 • Ks. prof. dr hab. Jan Machniak - Proboszcz Parafii św. Piotra i Pawła w Krakowie.